Dumitru Ivanov nr.20, Tulcea, România
Sună-ne: +40 240 534 896
Fax: +40 240 534 898

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Va informam ca incepind cu data de 25.05.2018 odată cu intrarea in vigoare a Regulamentului
2016/679/UE al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date , FRIGORIFER SA in
calitate de operator de date, este responsabil in principiu de toate datele cu caracter personal pe care
dumneavoastră ni le furnizati in comunicarea prin site Frigorifer.ro
Datele cu caracter personal pe care ni le furnizati sunt stocate/salvate in format electronic pe serverul
subscrisei si sunt protejate împotriva unor accesări neautorizate, respectind prevederile legale
Va informam ca in conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE dispuneți de o serie de drepturi, printre
care: dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor,
dreptul la restricționarea prelucrării.De asemenea, aveți dreptul de a face plângere adresata Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in cazul in care considerați ca vi s-
a încălcat vreun drept care sa decurgă din Regulament 2016/679/UE.
Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul
nostru: Frigorifer Sa, oras Tulcea, str Ing Dumitru Ivanov, nr 20 (cu mentiunea Privitor la Date Personale)
sau pe email:protectia-datelor@frigorifer.ro.

Nu ezitați să ne contactați

Vrem să știm ce credeți